شرکت فناوران اینترنت اشیاء هیوا

توانمندی‌ها

Embedded Systems

تجربه کار با سخت‌افزارهای مختلف مانند:

 • ARM Cortex A Series
  (Sitara/TI, F&S/NXP, FriendlyARM, Raspberry PI)
 • MIPS (LinkIT SMART)
 • ESP 8266
 • Arduino

GNU/Linux

انجام کلیه امور تخصصی مرتبط با گنو/لینوکس:

 • SysAdmin (Server Configuration/Maintenance)
 • GNU/Linux Customization (Ubuntu/Debian-Based)
 • Embedded Linux Customization (Yocto Project)
 • Driver/Module Programming

Machine Learning

ارائه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی:

 • Dicision Support System
 • Image Processing
 • Reinforcement Learning
 • Deep Learning
 • Fuzzy Logic Control

DevOps

دواپس / توسعه عملیات:

 • Dockerized Apps
 • Orchestrating Docker Images
 • Kubernetes/Swarm and Load Balancing
 • Server Configuration based on Docker

Modern Applications

طراحی برنامه‌های مدرن:

 • Cross Platform (Windows/Linux/Mac OSX)
 • Electron Based Apps
 • C++/QT Apps
 • Progressive Web Apps

Big Data

پردازش بزرگ داده‌ها:

 • Hadoop
 • Spark
 • H2O
 • Languages and Tools (R, Python, Tensorflow, ...)

درباره ما

favicon image
شرکت فناوران اینترنت اشیاء هیوا

خدمات مشاوره پلتفرم‌های اینترنت اشیاء در مقیاس صنعتی˓ راهکارهای مبتنی بر گنو/لینوکس و سفارشی سازی سیستم عامل و پردازش کلان داده را به ما بسپارید.


برای دیدن نقشه بزرگ‌تر کلیک کنید

تماس با ما

+(98) 719 01 20 92
شیراز، بولوار صنایع، شهرک آرین، پارک علم و فناوری فارس